Make My FIlm Sverige (nedan nämnd mmf) ansvarar för webbplatsen du nu besöker via http://makemyfilm.se (nedan nämnd ”webbplatsen”).På denna sidan vill vi informera dig om insamling och behandling av personuppgifter när du besöker webbplatsen. Till personuppgift räknas all data som kan hänföras till dig personligen, tex. namn, address, e-mail, användarebeteende.

Från och med den 25 maj 2018 är EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) gällande lag i Sverige. De personuppgifter som kommer samlas in, behandlas och användas sker i enlighet med dataskyddsförordningen, specifikt i enlighet med EU General Data Protection Regulation (GDPR)

När behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter som du har lämnat över till oss i samband med beställning och användning av våra tjänster, genom dina kontakter med oss, våra närstående bolag och tredje parter som handlar för vår räkning, när du anmäler dig till vår prenumerationstjänst för nyhetsbrev samt när du besöker våra webbsidor.

Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?

Vid beställning och eller kontakt med någon från Make My Film sverige AB registreras namn, adress, telefonnummer, e-postadress

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att tillhanda våra tjänster, för att fullgöra uppsatta avtal med dig och för att administrera vår affärsrelation med dig. Personuppgifterna behandlas också för att förse dig med nyheter och information tjänster, samt för att förbättra och utveckla vår webbplats och våra tjänster.

Kakor

I tillägg kommer cookies att bli lagrade på din dator när du besöker webbplatsen. Cookies är små textfiler som lagras på din hårddisk och används för att sända information mellan den webbläsare som du använder och den enhet som webbplatsen lagras på. En cookie innehåller normalt namnet på den domän som generar cookien, hur länge cookien är giltig och dess värde. Cookies kan inte installera några program eller virus på din dator

Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (s.k. sessionscookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din dator under en längre period. Sessionscookies är temporärt placerade på din dator när du besöker en webbplats, men försvinner när du stänger ner sidan. De flesta företag använder cookies på sina webbplatser för att förbättra användbarheten. Cookies kan inte skada dina filer eller öka risken för virus på din dator.

Aktivt samtycke

På webbplatsen har vi ingen särskild funktion för aktivt samtycke, utan utgår från att du stänger av webbläsarens funktion för lagring av kakor om du inte samtycker till lagring på din dator.

Dina rättigheter

I enlighet med GDPR har du vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter. Tillgång till dina personuppgifter (s.k. registerutdrag). Du har rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Eftersom det är viktigt att vi inte lämnar ut dina personuppgifter till någon annan, måste en begäran om registerutdrag göras skriftligen och undertecknas av dig. Vi besvarar din förfrågan utan onödigt dröjsmål och som senast inom en månad.

Radering av dina personuppgifter

Du kan begära radering av dina personuppgifter, under förutsättning att vi inte har en skyldighet att spara personuppgifterna i enlighet med gällande lagar och regler.

 Begränsning av behandling

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. Du har även rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål. Det innebär att du har rätt att säga nej till nyhetsbrev och andra marknadsföringsutskick från oss. Om du invänder mot marknadsföring kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för sådana ändamål.

Kontakta oss

Vi har en utsedd ansvarig person för dataskyddsfrågor. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud på:

info@makemyfilm.se

Personuppgiftsansvarig är Make My Film Sverige AB med organisationsnummer: 559274-0004

Klagomål till tillsynsmyndighet

Den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten, som är ansvarig för tillsyn enligt gällande dataskyddslagstiftning.